Les obturacions: què són i per a què serveixen?

Les obturacions: què són i per a què serveixen?

Les obturacions, comunament conegudes com empastaments dentals, és el tractament que es realitza als pacients afectats per càries o altres malalties que generen una cavitat. Aquest té un objectiu molt clar que és reparar i restaurar l’anatomia de la dent. La majoria de casos són per càries i aquesta només provoca una alteració deixant un buit en la peça dental, per tant tan sols hem d’omplir aquest buit perquè la peça dental recuperi la seva anatomia i la funció.

Quins materials es fan servir?

Hi ha diferents materials per realitzar una obturació dental, encara que els 2 més comuns són la porcellana, el composite i l’amalgama

– Obturació de composite
El composite és una barreja de resines molt emprat en odontologia per a les restauracions dentals. És el material més utilitzat per a les obturacions ja que és durador i més el color afavoreix a l’estètica dental.

– Obturació d’amalgama
Abans les amalgames de plata eren el material més utilitzat en les obturacions. Però avui en dia a causa de la color metàl·lic que és molt antiestètic, a més de crear tatuatges a la mucosa de color metàl·lic i tenyir també la dent, és un material que aquesta començant a estar en desús.

Quins són els tipus d’obturacions més comuns?

La obturació pot ser directa o indirecta, això depèn de la mida de la restauració que necessiti la dent afectat. Tant un com l’altre, són intervencions ambulatòries lleus, en les que tan sols cal aplicar anestèsia local.

obturacions directes

Es tracta de lesions simples que requereixen una sola visita a la consulta. Una sola sessió és suficient per procedir a aplicar tot el tractament, sigui amb el material que sigui. Amb una obturació simple es conserva gran part de l’anatomia de la peça dental.

obturacions indirectes

Requereix més d’una visita a la consulta. En tractar de lesions més grans, aquest tipus d’obturacions porten associats tractaments d’incrustacions dentals per retornar al pacient la peça dental completa. En algunes ocasions les afeccions involucren gran part de teixit que requereixen algun tipus d’acabat estètic i funcional més gran.

A Clínica Blasi volem donar-los uns consells a més de com mantenir tots els teus dents, i el secret és principalment tenir una bona higiene i salut bucodental, ja que això evitarà les càries i altres patologies que puguin causar aquest mal.Ramon Perez mié, 10 abr, 15:45 (hace 6 días) para mí