ODONTOLOGIA SENSE DOLOR

QUÈ ÉS?

Mitjançant els avenços en l’odontologia s’ha aconseguit realitzar tractaments dentals sense percepció de dolor. Utilitzant l’última tecnologia i aplicant unes pastes anestèsiques s’aconsegueix que el pacient no percebi cap molèstia durant el tractament.

En pacients molt nerviosos és possible aplicar una sedació conscient, mitjançant la qual el pacient es relaxa. A través d’aquesta tècnica es realitzen tractaments odontològics sense que el pacient percebi dolor, molèsties o incomoditat.

TIPUS
  • Anestèsia tòpica
  • Anestèsia local
  • Sedació conscient
QUAN
  • En la majoria d’intervencions s’utilitza anestèsia
  • Em genera molta ansietat anar al dentista
  • Tinc fòbia al dentista
FAQ

L'ANESTÈSIA FA MAL?

En Blasi Clínica Dental fem servir anestèsia tòpica prèvia a l’anestèsia local, d’aquesta manera el pacient no patirà molèsties durant la injecció de l’anestèsic.

HE D'ANAR EN DEJÚ AL DENTISTA?

No s’ha d’anar en dejú al dentista. Si fos necessari el seu dentista li donaria les indicacions.

L'SEDACIÓ NOMÉS ES FA EN CIRURGIES?

La sedació es pot realitzar a qualsevol pacient que ho sol·liciti i per a qualsevol tractament. Prèviament se li realitzarà una anamnesi completa per actuar segons el seu cas.

ESTÀ ESPECIALMENT INDICAT PER A PACIENTS AMB:

  • Ansietat o por al dentista
  • Poca disponibilitat de temps
  • Dents molt sensibles
  • Problemes complexos de salut

QUANT DURA LA SENSACIÓ D'ANESTÈSIA?

Dependrà del tractament que es vagi a realitzar. Normalment les sedacions es realitzen d’1 a 4 hores.

Ramon Perez mié, 10 abr, 15:45 (hace 6 días) para mí