Recomanacions davant el Covid-19

Recomanacions davant el Covid-19

El Covid-19, o conegut popularment com coronavirus, ja s’ha decretat com pandèmia global, i és una cosa que tenim en compte des de la clínica per aplicar totes les mesures necessàries per prevenir els contagis.

El Consell General de Dentistes d’Espanya, ha recomanat adoptar les següents precaucions:

1. Reforçar les mesures universals de prevenció pel que fa a l’atenció als pacients odontològics, tenint en compte que en el nostre exercici professional el risc d’aspiració d’aerosols és molt elevat i la distància de treball, habitualment, és inferior a 1 metre.
2. Per als professionals sanitaris que estan sotmesos a un risc de generar aerosols (com és el cas en Odontologia), es recomana l’ús de mascaretes FFP2 valvuladas.
3. En cas de seguir utilitzant la mascareta quirúrgica habitual, es recomana canviar-les cada 2 hores per evitar el seu deteriorament i pèrdua d’eficàcia.
4. S’han d’utilitzar guants, bata i protecció ocular ajustada.
5. S’ha de procedir a un minuciós rentat de mans abans i després d’atendre el pacient.
6. Totes les superfícies de treball i de l’entorn de l’pacient han de ser immediatament netejades i desinfectades. La neteja i desinfecció es realitzarà amb un desinfectant inclòs en la política de neteja i desinfecció de la clínica o amb una solució d’hipoclorit sòdic que contingui 1.000 ppm de clor actiu (dilució 1:50 d’un lleixiu amb concentració 40-50 gr / litre preparada recentment). Aquests virus s’inactiven després de 5 minuts de contacte amb desinfectants normals com el lleixiu domèstica.
7. Cal seguir escrupolosament amb totes les normes universals de desinfecció i esterilització habituals.

Totes elles han estat aplicades a la clínica Blasi, a més d’aquestes mesures també s’han de tenir en compte alguns criteris epidemiològics i clínics.

  • Criteris epidemiològics: Persones que hagin visitat recentment alguna de les zones de perill, a més també aquelles que notin símptomes o hagin tingut contacte amb algun cas confirmat o probable.
  • Criteris clínics: qualsevol persona que tingui símptomes d’infecció respiratòria aguda, que tingui febre o malestar general.

En aquests casos, aconsellem que si no és d’extrema necessitat que s’ajorni la visita a l’odontòleg, i trucar a l’112 per poder ser tractat degudament.

A Clínica Blasi ens preocupem pels nostres pacients, i volem que estiguin informats que estem prenent totes les mesures necessàries.Ramon Perez mié, 10 abr, 15:45 (hace 6 días) para mí