Què és l’esterilització?

Què és l’esterilització?

L’esterilització és un procés fonamental en l’odontologia, i no pot haver errors, ja que això podria comportar la contaminació dels instruments i provocar infeccions als pacients.

Quin és el procés?

Dins de l’esterilització es comprenen diversos protocols per a l’eliminació tant de matèria orgànica com inorgànica.
Tot comença amb la neteja, és a dir l’eliminació de residus- com la sang, substàncies proteiques, microorganismes i altres deixalles. Generalment es realitza amb aigua i detergent o netejador enzimàtic, sobre les superfícies, estries, les articulacions dels instruments, dispositius i equips, ja sigui per un procés manual o mecànic, que prepara els elements per a un maneig segur i / o descontaminació addicional. El següent pas és la desinfecció que consisteix en la destrucció química o tèrmica de patògens i altres tipus de microorganismes. La desinfecció és menys letal que l’esterilització, ja que no destrueix totes les formes microbianes. L’esterilització, consisteix en una desinfecció durant al menys 10 hores.

Quines tècniques hi ha?

Hi ha moltes tècniques diferents, però principalment s’utilitzen dues tècniques:

  • Autoclau a vapor: que utilitza espora a una temperatura de 56 graus.
  • Calor seca: utilitzant una estufa de Poupinel, que la calor esterilitza els propis instruments.

A Clínica Blasi posem especial cura en el esterilitzat dels instruments, sabent el fonamental que és aquest procés.Ramon Perez mié, 10 abr, 15:45 (hace 6 días) para mí