Implants dentals: què fer quan hi ha poc os?

Implants dentals: què fer quan hi ha poc os?

Els implants dentals són considerats com una de les millors solucions per a la substitució de les dents naturals, que s’han perdut per una càries extensa, malaltia periodontal avançada, un traumatisme o algun altre problema que obligui l’extracció. Ara bé, perquè aquest tractament sigui totalment reeixit, el pacient ha de complir una sèrie de requisits, entre els quals destaca una quantitat d’os suficient perquè quedin fixos i sans a llarg termini.
En moltes ocasions, l’individu no presenta la quantitat necessària de teixit ossi i, per conseqüència l’escenari es complica per als especialistes en implants dentals. Els veritables experts en implantologia dental  només aposten pels implants dentals quan totes les condicions són favorables. Altrament opten per resoldre primer els factors limitants, com podria ser una quantitat d’os insuficient.

Per què l’os es desgasta?

Les causes més comunes de desgast o atròfia òssia són:

Extraccions de dents:

La persona que perd una dent no hauria molt de temps per col·locar-se un implant que el substitueixi, pel fet que això provoca que a poc a poc l’os vagi minvant i la situació es va complicant.

Malaltia periodontal:

La periodontitis és una malaltia infecciosa-inflamatòria que si no es tracta correctament destrueix gradualment el teixit ossi de suport de les dents. Un cop es perden les dents, l’os disponible per posar implants pot ser insuficient.

Dentadures postisses / ponts:

Les dentadures postisses, a descansar sobre les genives, acceleren la pèrdua òssia. Els ponts es recolzen en dents veïns a banda i banda de l’àrea on no hi ha dent natural. És en aquesta àrea desdentada on ocorre la pèrdua òssia.

Trauma:

Un trauma que afecti a la dent i els maxil·lars és una altra de les causes que condueixen a la pèrdua d’os després del trauma inicial.
Infeccions o quists: un infecció dental a causa d’una càries extensa pot, si no es tracta aviat, destruir una quantitat significativa d’os. Un cop s’extreuen les dents afectats, pot ser que tinguem poc os per col·locar implants.

Té solució la manca d’os per als implants dentals?

La bona notícia és que ha avançat tant la implantologia que ja hi ha solucions efectives per a quan l’interessat en millorar el seu somriure no tingui prou os. En general, els professionals en l’àrea avaluen el cas de forma individual i plantegen una d’aquestes opcions:
Empelt d’os: abans de col·locar els implants dentals, l’especialista porta a terme una intervenció quirúrgica per augmentar l’os del pacient. En l’actualitat, s’utilitzen materials biocompatibles que redueixen les possibilitats que el cos el rebutgi; fins i tot la qualitat és tan bona que en ocasions pot realitzar-se el empelt ossi en la mateixa operació, juntament amb els implants.
Implants sense os (implants en arcbotants maxil·lars): és una alternativa més ràpida i còmoda que els empelts ossis però que només serveix als pacients totalment desdentats amb atròfia òssia. Els arcbotants maxil·lars són zones on, fins i tot després d’un procés d’atròfia òssia sever, els pacients segueixen tenint os per col·locar implants. Aquesta opció inclou diverses tècniques, segons el arcbotant en què es treballi. Algunes de les més conegudes són els implants pterigoideos i els implants zigomàtics.
Cada persona posseeix necessitats particulars i aquells que hagin sofert la pèrdua d’un o més dents podran confiar plenament en els implants dentals com la sortida a aquesta circumstància, fins i tot si tenen poc os. Això sí, convé saber que les tècniques necessàries per tractar aquest tipus de casos són complicades i no estan exemptes de riscos, pel que han de ser realitzades per cirurgians amb experiència i formació especialitzada.
Recorda que el primer pas és sempre avaluar la teva condició i esbrinar quin és el tractament que més s’adapta a les teves necessitats. Per això, sempre recomanem posar-te en mans d’autèntics professionals de l’odontologia que puguin solucionar els teus problemes.