ELS FLUORURS A NENS

ELS FLUORURS A NENS

En Blasi Clínica Dental Barcelona, ​​com dentistes reconeguts, som especialistes en el tractament de tot tipus de problemes que puguin afectar la salut bucodental. En aquest post volem parlar del fluor, específicament per als nens:

El fluor és un element químic present en la naturalesa. En l’alimentació, aquest es troba en aliments amb una elevada concentració.

És el producte més recomanat per prevenir una de les malalties més dominants: càries dental. El fluor inhibeix el metabolisme de la placa bacteriana i altera la seva composició. També cohibeix la capacitat que tenen els bacteris per metabolitzar els hidrats de carboni, disminuint l’àcid que aquestes produeixen. Aquest element químic també disminueix el pH de la cavitat oral. D’aquesta manera, afavoreix la re mineralització amb transformació de la hidroxipatita en fluorapatita.

Quan el fluorur s’aplica de forma tòpica en altes concentracions, es pot aconseguir que en la superfície de l’esmalt es dipositi una quantitat més gran de l’ió fluorur. Quan aquest ió reaccioni amb el calci de la saliva i formi un precipitat de fluorur de calci, augmentarà la resistència de l’esmalt superficial a la desmineralització. A més, s’afavoreix la re mineralització de l’esmalt, promovent la inclusió de calci i fosfat en la seva estructura.

USOS I APLICACIÓ:

La fluorització de les aigües, l’ús de les pastes dentals amb fluor, les pastilles i rentades de fluor i els vernissos professionals són les aplicacions més comunes dels fluorurs en edats infantils. Totes elles poden, a més d’una òptima salut dental, prevenir la càries dental.

L’ús de la pasta de dents amb fluor és la recomanació bàsica per prevenir la càries dental.

Entre 6 mesos i 2 anys es recomana utilitzar una pasta dental amb una concentració de 500 ppm de fluor. Entre 2 i 6 anys, la pasta de dents ha de tenir entre 1000 i 1450 ppm de fluor. Transcorreguts els 6 anys, la pasta de dents hauria de superar els 1450 ppm de fluor, ja que el reflex de la deglució està insaturat i el risc sistèmic disminueix.

No obstant això, ens trobem davant de casos en els quals el raspallat dental no es realitza segons les recomanacions establertes, o el risc de càries del nen és elevat. Aquí és quan poden ser útils fonts addicionals de fluor. Com per exemple, les pastilles de fluor (de manera supervisada) per prevenir la càries en aquells nens amb alt risc.

Els rentades es presenten en dues modalitats:

Ús diari: contenen un 0,05% de fluorur de sodi.
Ús setmanal: contenen un 0,2% de fluorur de sodi.
Els vernissos d’ús professional, en canvi, són aquells productes únicament utilitzables a la clínica dental. La concentració de l’ió de fluor es troba entre 1000 i 56300 ppm. Es tracta d’un tipus eficaç de prevenció de la càries tant en dentició primària com a permanent.Ramon Perez mié, 10 abr, 15:45 (hace 6 días) para mí